Bộ GDĐT yêu cầu sửa lỗi sai Lí Công Uẩn, Lí Thái Tổ trong sách giáo khoa

Sách giáo khoa Ngữ Văn 8 sử dụng tên "Lí Công Uẩn", "Lí Thái Tổ". Ảnh: Lê Vân
Sách giáo khoa Ngữ Văn 8 sử dụng tên "Lí Công Uẩn", "Lí Thái Tổ". Ảnh: Lê Vân
Sách giáo khoa Ngữ Văn 8 sử dụng tên "Lí Công Uẩn", "Lí Thái Tổ". Ảnh: Lê Vân
Lên top