Bộ GDĐT yêu cầu không tổ chức dạy học trước 5.9, tăng thời gian nghỉ hè

Năm nay học sinh sẽ được nghỉ hè khoảng 1 tháng. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Năm nay học sinh sẽ được nghỉ hè khoảng 1 tháng. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Năm nay học sinh sẽ được nghỉ hè khoảng 1 tháng. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top