Bộ GDĐT yêu cầu không thu các khoản tiền ngoài học phí trái quy định

Các trường không được thực hiện thu các khoản thu ngoài học phí (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn)
Các trường không được thực hiện thu các khoản thu ngoài học phí (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn)
Các trường không được thực hiện thu các khoản thu ngoài học phí (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM