Bộ GDĐT yêu cầu chấm dứt lợi dụng Ban đại diện cha mẹ học sinh để lạm thu

Ảnh minh họa: Đan.
Ảnh minh họa: Đan.
Ảnh minh họa: Đan.
Lên top