Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc không đi lễ hội trong giờ hành chính