Bộ GDĐT vào cuộc vụ giáo viên Hà Nội bị tố phạt học sinh 50 cái tát

Học sinh và phụ huynh của Trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) đều khá bất ngờ về thông tin giáo viên của trường phạt học sinh bằng cách cho bạn tát.
Học sinh và phụ huynh của Trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) đều khá bất ngờ về thông tin giáo viên của trường phạt học sinh bằng cách cho bạn tát.
Học sinh và phụ huynh của Trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) đều khá bất ngờ về thông tin giáo viên của trường phạt học sinh bằng cách cho bạn tát.