Bộ GDĐT "tuýt còi" việc trường dân lập mở ngành báo chí

Đào tạo bồi đưỡng báo chí chủ yếu là trong nước, dưới sự thống nhất của Đảng và sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Đào tạo bồi đưỡng báo chí chủ yếu là trong nước, dưới sự thống nhất của Đảng và sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Đào tạo bồi đưỡng báo chí chủ yếu là trong nước, dưới sự thống nhất của Đảng và sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top