Bộ GDĐT trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về SGK lớp 1

Sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 trong một số bộ sách của NXB Giáo dục VN đã được giáo viên chỉ ra những lỗi cần phải chỉnh sửa.
Sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 trong một số bộ sách của NXB Giáo dục VN đã được giáo viên chỉ ra những lỗi cần phải chỉnh sửa.
Sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 trong một số bộ sách của NXB Giáo dục VN đã được giáo viên chỉ ra những lỗi cần phải chỉnh sửa.
Lên top