Bộ GDĐT trả lại 29,7 triệu USD kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, SGK

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: Quốc hội
Lên top