Bộ GDĐT tiết kiệm được gần 26 tỉ đồng nhờ cắt giảm thủ tục hành chính

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ  làm việc với Bộ GDĐT về đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GDĐT.
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ GDĐT về đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GDĐT.
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ GDĐT về đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GDĐT.
Lên top