Bộ GDĐT tiếp nhận hơn 108 tỉ đồng tài trợ chương trình "Máy tính cho em"

Bộ GDĐT tiếp nhận ủng hộ chương trình “Máy tính cho em”.
Bộ GDĐT tiếp nhận ủng hộ chương trình “Máy tính cho em”.
Bộ GDĐT tiếp nhận ủng hộ chương trình “Máy tính cho em”.
Lên top