Bộ GDĐT thừa nhận gây hiểu lầm về “lệnh cấm” không dạy ngoài sách giáo khoa