Bộ GDĐT thông tin về kết quả rà soát bất thường trong lựa chọn SGK mới

TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GDĐT) thông tin về kết quả lựa chọn sách giáo khoa. Ảnh: Thế Đại
TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GDĐT) thông tin về kết quả lựa chọn sách giáo khoa. Ảnh: Thế Đại
TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GDĐT) thông tin về kết quả lựa chọn sách giáo khoa. Ảnh: Thế Đại
Lên top