Bộ GDĐT thay Chủ tịch Hội đồng thẩm định sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1

Từ năm học 2020 - 2021 chính thức triển khai chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới trên cả nước. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Từ năm học 2020 - 2021 chính thức triển khai chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới trên cả nước. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Từ năm học 2020 - 2021 chính thức triển khai chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới trên cả nước. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Lên top