Bộ GDĐT tạm dừng cấp chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ ngoài nhà trường

Bộ GDĐT yêu cầu tạm dừng cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ ngoài nhà trường trừ giáo viên dạy ngoại ngữ. (ảnh minh họa: Duy Anh)
Bộ GDĐT yêu cầu tạm dừng cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ ngoài nhà trường trừ giáo viên dạy ngoại ngữ. (ảnh minh họa: Duy Anh)
Bộ GDĐT yêu cầu tạm dừng cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ ngoài nhà trường trừ giáo viên dạy ngoại ngữ. (ảnh minh họa: Duy Anh)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top