Bộ GDĐT: Sẽ khắc phục tình trạng lãng phí SGK trong chương trình mới

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết sẽ khắc phục tình trạng học sinh viết vào SGK. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết sẽ khắc phục tình trạng học sinh viết vào SGK. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết sẽ khắc phục tình trạng học sinh viết vào SGK. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top