Bộ GDĐT phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục VN 2020"

Họp báo về Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2020.
Họp báo về Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2020.
Họp báo về Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2020.
Lên top