Bộ GDĐT phản hồi sau rà soát thi giáo viên giỏi: Có tình trạng “diễn”

Việc sắp xếp sĩ số lớp học để thi giáo viên dạy giỏi là không đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GDĐT
Việc sắp xếp sĩ số lớp học để thi giáo viên dạy giỏi là không đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GDĐT
Việc sắp xếp sĩ số lớp học để thi giáo viên dạy giỏi là không đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GDĐT
Lên top