Bộ GDĐT nói về bức ảnh “cả lớp được giấy khen, mình em lẻ bóng”

Bức ảnh cả lớp giơ giấy khen, duy nhất một học sinh không được giấy khen gây chú ý trên mạng xã hội.
Bức ảnh cả lớp giơ giấy khen, duy nhất một học sinh không được giấy khen gây chú ý trên mạng xã hội.
Bức ảnh cả lớp giơ giấy khen, duy nhất một học sinh không được giấy khen gây chú ý trên mạng xã hội.
Lên top