Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ GDĐT nói gì về báo cáo đánh giá tác động VNEN của Ngân hàng thế giới?

Mô hình trường học mới VNEN thực hiện tại Hà Nội. Ảnh: Huyên Nguyễn
Mô hình trường học mới VNEN thực hiện tại Hà Nội. Ảnh: Huyên Nguyễn