Bộ GDĐT nói gì về báo cáo đánh giá tác động VNEN của Ngân hàng thế giới?

Mô hình trường học mới VNEN thực hiện tại Hà Nội. Ảnh: Huyên Nguyễn
Mô hình trường học mới VNEN thực hiện tại Hà Nội. Ảnh: Huyên Nguyễn