Bộ GDĐT “nhảy bậc” chỉ số hài lòng của người dân về cải cách hành chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp hạng cao về chỉ số hài lòng trong phục vụ hành chính.
Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp hạng cao về chỉ số hài lòng trong phục vụ hành chính.
Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp hạng cao về chỉ số hài lòng trong phục vụ hành chính.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top