Bộ GDĐT lý giải về bài thi tăng từ 0 lên 8,75 điểm sau phúc khảo

TS Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT. Ảnh: Thanh Hùng
TS Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT. Ảnh: Thanh Hùng
TS Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT. Ảnh: Thanh Hùng
Lên top