Bộ GDĐT lý giải những băn khoăn về chứng chỉ trong thăng hạng cho giáo viên

Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều loạt bài điều tra phản ánh việc giáo viên phải vay ngân hàng, mất tiền để học, thi cho đủ chứng chỉ để thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều loạt bài điều tra phản ánh việc giáo viên phải vay ngân hàng, mất tiền để học, thi cho đủ chứng chỉ để thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều loạt bài điều tra phản ánh việc giáo viên phải vay ngân hàng, mất tiền để học, thi cho đủ chứng chỉ để thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Lên top