Bộ GDĐT lưu ý thí sinh về việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển 2020

Bà Nguyễn Thu Thủy – quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - thông tin về điểm mới trong quy chế tuyển sinh 2020. Ảnh: Bộ GDĐT
Bà Nguyễn Thu Thủy – quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - thông tin về điểm mới trong quy chế tuyển sinh 2020. Ảnh: Bộ GDĐT
Bà Nguyễn Thu Thủy – quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - thông tin về điểm mới trong quy chế tuyển sinh 2020. Ảnh: Bộ GDĐT
Lên top