Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bộ GDĐT lên tiếng việc lãnh đạo sở nhận thù lao hằng tháng từ nhà xuất bản

Bộ sách "Chân trời sáng tạo" của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam được dư luận cho là hợp tác với Sở GDĐT TPHCM trong việc biên soạn.
Bộ sách "Chân trời sáng tạo" của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam được dư luận cho là hợp tác với Sở GDĐT TPHCM trong việc biên soạn.
Bộ sách "Chân trời sáng tạo" của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam được dư luận cho là hợp tác với Sở GDĐT TPHCM trong việc biên soạn.
Lên top