Bộ GDĐT lên tiếng về việc điều chỉnh nội dung nhiều cuốn SGK lớp 1

Bài đọc trang 129 bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" có chi tiết chưa phù hợp. NXB Giáo dục Việt Nam đã đề xuất sửa câu “Sách đâu ếch học bài?” thành Sách đâu em học bài?".
Bài đọc trang 129 bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" có chi tiết chưa phù hợp. NXB Giáo dục Việt Nam đã đề xuất sửa câu “Sách đâu ếch học bài?” thành Sách đâu em học bài?".
Bài đọc trang 129 bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" có chi tiết chưa phù hợp. NXB Giáo dục Việt Nam đã đề xuất sửa câu “Sách đâu ếch học bài?” thành Sách đâu em học bài?".
Lên top