Bộ GDĐT lên tiếng về thông tin “cấm học sinh viết vào sách giáo khoa”

Một trang trong SGK môn Toán lớp 1,với rất nhiều dạng bài tập khoanh, nối, điền vào ô trống.
Một trang trong SGK môn Toán lớp 1,với rất nhiều dạng bài tập khoanh, nối, điền vào ô trống.
Một trang trong SGK môn Toán lớp 1,với rất nhiều dạng bài tập khoanh, nối, điền vào ô trống.
Lên top