Bộ GDĐT lên tiếng về “công văn mật” làm thí sinh từ đỗ thành trượt

Thí sinh thắc mắc về kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn, lấy tín chỉ A2) tại Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế  Ảnh: N.Linh
Thí sinh thắc mắc về kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn, lấy tín chỉ A2) tại Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế Ảnh: N.Linh
Thí sinh thắc mắc về kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn, lấy tín chỉ A2) tại Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế Ảnh: N.Linh
Lên top