Bộ GDĐT lấy tiêu chí học sinh tham gia thi trên mạng để xét thi đua

Cuộc thi "Giao thông an toàn" được tổ chức qua hình thức thi trên Internet. Đây là 1 trong 9 cuộc thi, kì thi được Bộ GDĐT công bố  tổ chức dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018.
Cuộc thi "Giao thông an toàn" được tổ chức qua hình thức thi trên Internet. Đây là 1 trong 9 cuộc thi, kì thi được Bộ GDĐT công bố tổ chức dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018.
Cuộc thi "Giao thông an toàn" được tổ chức qua hình thức thi trên Internet. Đây là 1 trong 9 cuộc thi, kì thi được Bộ GDĐT công bố tổ chức dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top