“Bộ GDĐT làm sách giáo khoa riêng là không cần thiết, gây lãng phí”

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đoàn TP.Đà Nẵng), Uỷ viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đoàn TP.Đà Nẵng), Uỷ viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đoàn TP.Đà Nẵng), Uỷ viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.
Lên top