Bộ GDĐT kiến nghị xây dựng tiêu chuẩn về dinh dưỡng với bữa ăn học đường

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh tầm quan trọng của dinh dưỡng trong bữa ăn học đường. Ảnh: Bộ GDĐT
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh tầm quan trọng của dinh dưỡng trong bữa ăn học đường. Ảnh: Bộ GDĐT
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh tầm quan trọng của dinh dưỡng trong bữa ăn học đường. Ảnh: Bộ GDĐT
Lên top