Bộ GDĐT: Không làm đủ 4 bài thi, học sinh sẽ không được xét tốt nghiệp

Đại diện Bộ GD ĐT tư vấn tuyển sinh cho học sinh lớp 12 tại Hà Nội.
Đại diện Bộ GD ĐT tư vấn tuyển sinh cho học sinh lớp 12 tại Hà Nội.
Đại diện Bộ GD ĐT tư vấn tuyển sinh cho học sinh lớp 12 tại Hà Nội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM