Bộ GDĐT hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến

Giao diện hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021. Ảnh chụp màn hình
Giao diện hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021. Ảnh chụp màn hình
Giao diện hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021. Ảnh chụp màn hình
Lên top