Bộ GDĐT giảm tải nội dung tất cả các môn học từ lớp 6 - 12

Các nhà trường sẽ dựa vào hướng dẫn của Bộ GDĐT để thực hiện tinh giản các nội dung trùng lặp, nội dung nâng cao. Ảnh: Tô Thế
Các nhà trường sẽ dựa vào hướng dẫn của Bộ GDĐT để thực hiện tinh giản các nội dung trùng lặp, nội dung nâng cao. Ảnh: Tô Thế
Các nhà trường sẽ dựa vào hướng dẫn của Bộ GDĐT để thực hiện tinh giản các nội dung trùng lặp, nội dung nâng cao. Ảnh: Tô Thế
Lên top