Bộ GDĐT giảm tải nội dung 10 môn học trước năm học mới

10 môn học từ lớp 6 đến lớp 12 được Bộ GDĐT giảm tải, điều chỉnh nội dung. Ảnh: Hải Nguyễn
10 môn học từ lớp 6 đến lớp 12 được Bộ GDĐT giảm tải, điều chỉnh nội dung. Ảnh: Hải Nguyễn
10 môn học từ lớp 6 đến lớp 12 được Bộ GDĐT giảm tải, điều chỉnh nội dung. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top