Bộ GDĐT giải trình về sách giáo khoa, sách VNEN, tài liệu Công nghệ Giáo dục

Tài liệu TV1-CNGD đã trải qua gần 40 năm và được áp dụng ở 48 tỉnh, tuy nhiên tài liệu này vẫn chưa được đưa vào dạy học như một bộ SGK chính thức. Ảnh: Hải Nguyễn
Tài liệu TV1-CNGD đã trải qua gần 40 năm và được áp dụng ở 48 tỉnh, tuy nhiên tài liệu này vẫn chưa được đưa vào dạy học như một bộ SGK chính thức. Ảnh: Hải Nguyễn
Tài liệu TV1-CNGD đã trải qua gần 40 năm và được áp dụng ở 48 tỉnh, tuy nhiên tài liệu này vẫn chưa được đưa vào dạy học như một bộ SGK chính thức. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top