Bộ GDĐT điều chỉnh thi tốt nghiệp, xét tuyển vào Công an, Quân đội thế nào?

Học viên Trường Đại học An ninh nhân dân tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: ĐHANND
Học viên Trường Đại học An ninh nhân dân tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: ĐHANND
Học viên Trường Đại học An ninh nhân dân tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: ĐHANND
Lên top