Bộ GDĐT đề nghị tạo điều kiện phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Hiện việc vận chuyển sách giáo khoa đến tay học sinh gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Minh Ánh
Hiện việc vận chuyển sách giáo khoa đến tay học sinh gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Minh Ánh
Hiện việc vận chuyển sách giáo khoa đến tay học sinh gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Minh Ánh
Lên top