Bộ GDĐT đề nghị nhiều trường đại học sẵn sàng thành khu cách ly tập trung

Các cơ sở giáo dục ở Hà Nội được yêu cầu sẵn sàng điều chuyển sinh viên đến khu vực an toàn. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Các cơ sở giáo dục ở Hà Nội được yêu cầu sẵn sàng điều chuyển sinh viên đến khu vực an toàn. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Các cơ sở giáo dục ở Hà Nội được yêu cầu sẵn sàng điều chuyển sinh viên đến khu vực an toàn. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top