Bộ GDĐT đề nghị cho học sinh đi học trở lại từ 2.3

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương cho học sinh trở lại trường từ 2.3. Ảnh: Anh Thư
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương cho học sinh trở lại trường từ 2.3. Ảnh: Anh Thư
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương cho học sinh trở lại trường từ 2.3. Ảnh: Anh Thư
Lên top