Bộ GDĐT công bố tỉ lệ "chọi" trong các khối ngành tuyển sinh năm 2018

Tỉ lệ chọi trong các khối ngành tuyển sinh năm 2018. Đồ hoạ: HH
Tỉ lệ chọi trong các khối ngành tuyển sinh năm 2018. Đồ hoạ: HH
Tỉ lệ chọi trong các khối ngành tuyển sinh năm 2018. Đồ hoạ: HH
Lên top