Bộ GDĐT công bố 31 đơn vị xác nhận hồ sơ "không chuẩn xác" cho ứng viên GS, PGS

Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ sở đào tạo tổ chức kiểm điểm, xử lý vi phạm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót trong việc xác nhận hồ sơ của ứng viên GS, PGS.
Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ sở đào tạo tổ chức kiểm điểm, xử lý vi phạm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót trong việc xác nhận hồ sơ của ứng viên GS, PGS.
Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ sở đào tạo tổ chức kiểm điểm, xử lý vi phạm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót trong việc xác nhận hồ sơ của ứng viên GS, PGS.
Lên top