Bộ GDĐT chưa quan tâm đúng mực về chế độ chính sách cho giáo viên

Thanh tra Chính phủ cho rằng việc kiến nghị, đề xuất về chế độ, chính sách đối với nhà giáo chưa được Bộ GDĐT quan tâm đúng mức và kịp thời. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thanh tra Chính phủ cho rằng việc kiến nghị, đề xuất về chế độ, chính sách đối với nhà giáo chưa được Bộ GDĐT quan tâm đúng mức và kịp thời. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thanh tra Chính phủ cho rằng việc kiến nghị, đề xuất về chế độ, chính sách đối với nhà giáo chưa được Bộ GDĐT quan tâm đúng mức và kịp thời. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top