Bộ GDĐT: Chưa kiểm tra định kỳ ngay khi học sinh trở lại trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo ra hướng dẫn mới về dạy học trực tiếp. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ Giáo dục và Đào tạo ra hướng dẫn mới về dạy học trực tiếp. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ Giáo dục và Đào tạo ra hướng dẫn mới về dạy học trực tiếp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top