Bộ GDĐT "chốt" thời hạn công bố giá sách giáo khoa lớp 1

Giá sách giáo khoa lớp 1 sẽ phải được các nhà xuất bản công bố trước ngày 15.2.2020.
Giá sách giáo khoa lớp 1 sẽ phải được các nhà xuất bản công bố trước ngày 15.2.2020.
Giá sách giáo khoa lớp 1 sẽ phải được các nhà xuất bản công bố trước ngày 15.2.2020.
Lên top