Bộ GDĐT cho phép thi tuyển đầu vào thạc sĩ theo hình thức trực tuyến

Các cơ sở đào tạo có thể thực hiện thi tuyển đầu vào thạc sĩ theo hình thức trực tuyến.
Các cơ sở đào tạo có thể thực hiện thi tuyển đầu vào thạc sĩ theo hình thức trực tuyến.
Các cơ sở đào tạo có thể thực hiện thi tuyển đầu vào thạc sĩ theo hình thức trực tuyến.
Lên top