Bộ GDĐT cho phép nghỉ, nhiều địa phương vẫn quyết cho học sinh trở lại trường

Trường học được dọn dẹp, khử khuẩn để đón học sinh trở lại trường.
Trường học được dọn dẹp, khử khuẩn để đón học sinh trở lại trường.
Trường học được dọn dẹp, khử khuẩn để đón học sinh trở lại trường.
Lên top