Bộ GDĐT cho phép đánh giá kết quả học qua Internet, trên truyền hình

Giáo viên Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành thực hiện dạy học và tương tác với học sinh bằng hình thức online. Ảnh: Tô Thế
Giáo viên Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành thực hiện dạy học và tương tác với học sinh bằng hình thức online. Ảnh: Tô Thế
Giáo viên Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành thực hiện dạy học và tương tác với học sinh bằng hình thức online. Ảnh: Tô Thế
Lên top