Bộ GDĐT chính thức lên tiếng về việc “lọt” đề thi Lịch sử và Vật lý THPT quốc gia 2018

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc lọt đề thi môn Vật lý và Lịch sử.
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc lọt đề thi môn Vật lý và Lịch sử.
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc lọt đề thi môn Vật lý và Lịch sử.
Lên top