Bộ GDĐT chỉ đạo "nóng" về an toàn thực phẩm trong trường học

Những ngày qua, các phụ huynh ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã bức xúc, "tố" việc thực phẩm bẩn "tuồn" vào trường học.
Những ngày qua, các phụ huynh ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã bức xúc, "tố" việc thực phẩm bẩn "tuồn" vào trường học.
Những ngày qua, các phụ huynh ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã bức xúc, "tố" việc thực phẩm bẩn "tuồn" vào trường học.
Lên top